ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN KHOA VẬT LÝ  facebook    RSS    SiteMap
 TRANG CHỦ   >  TỔ CHỨC NHÂN SỰ  >  BM VẬT LÝ CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH
FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMySpaceMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarksYahoo Buzz
Đăng vào Thứ sáu, ngày 26/02/2021
Đội ngũ cán bộ Bộ môn Vật lý Cơ sở và chuyên ngành

♣ Đảm nhận giảng dạy các học phần: Toán cao cấp, Toán cho Vật lý, Điện tử học đại cương, Vật lý kỹ thuật, Cơ học lượng tử, Nhiệt động lực học & Vật lý Thống kê, Điện động lực học, Vật lý chất rắn, Khoa học vật liệu, Thiên văn học, ..

♣ Phụ trách chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ Vật lý Chất rắn.               

♣ Các hướng nghiên cứu của Bộ môn: Chế tạo và nghiên cứu tính chất của các vật liệu tiên tiến, bao gồm: vật liệu nano bán dẫn (chấm lượng tử), vật liệu nano kim loại, vật liệu multiferoics,...; Nghiên cứu tính chất và vi cấu trúc của vật liệu bằng phương pháp mô phỏng; Khoa học máy tính và ứng dụng mô phỏng trong dạy học vật lý; Tự động hóa, ...

 

PGS.TS. Phạm Hữu Kiên

Giảng viên cao cấp, Trưởng bộ môn

Điện thoại: 0973472364

Email: phamhuukien@dhsptn.edu.vn, phkien80@gmail.com

             

 

 

PGS.TS. Chu Việt Hà

Giảng viên cao cấp, Trưởng khoa

Điện thoại: 0912132036

Email:  chuvietha@dhsptn.edu.vn, chuvietha@tnu.edu.vn


ThS. Nguyễn Hồng Lĩnh

Giảng viên chính, cố vấn học tập

Điện thoại:  0985290862

Email:        Honglinhkhoalydhsptn@gmail.com

                   Nguyenhonglinh@dhsptn.edu.vn

 


 

 

TS. Đỗ Thị Huế

Giảng viên

Điện thoại: 01683.353.005

Email:    dohue@dhsptn.edu.vn, hue.iop@gmail.com

 

 

 

TS. Phạm Mai An

Giảng viên,P Tr Khoa. Trợ lý Sau đại học,  Chủ tịch CĐ Khoa

Điện thoại:  0986569575

Email: phammaian@dhsptn.edu.vn, phamanphys1975@gmail.com

 

TS. Vũ Thị Hồng Hạnh

Giảng viên, Trưởng phòng kế hoạch tài chính

Điện thoại:  0989.920.618

Email:        

                   

 

 

 

TS. Đỗ Thùy Chi

Giảng viên, P.trưởng phòng tổ chức cán bộ

Điện thoại:  0989.200.314

Email:        

                   

 

 

TS. Đỗ Thùy Chi

Giảng viên, P.trưởng phòng tổ chức cán bộ

Điện thoại:  0989.200.314

Email:        

                   

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Minh Thủy

Giảng viên

Điện thoại:0983.280.716

Email: 

   


TS. Giáp Thùy Trang

Giảng viên

Điện thoại:0337.763.699.

Email: 

             

 

TS. Nguyễn Thanh Bình

Giảng viên

Điện thoại:

Email: 

             

 

CN. Dương Thị Phương Chi

Chuyên viên

Điện thoại:0973.836.863

Email: 

             

 

  

 

 

CN. Võ Quang Hoàn

Kỹ thuật viên

Điện thoại:  0976807989

Email: voquanghoan@dhsptn.edu.vn, voquanghoantn@gmail.com