ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN KHOA VẬT LÝ  facebook    RSS    SiteMap
 TRANG CHỦ   >  TỔ CHỨC NHÂN SỰ  >  BM VẬT LÝ LÝ THUYẾT VÀ UD
FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMySpaceMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarksYahoo Buzz
Đăng vào Thứ ba, ngày 22/01/2019
Đội ngũ cán bộ Bộ môn Vật lý Lý thuyết & Ứng dụng

♣ Đảm nhận giảng dạy các học phần: Toán cao cấp, Toán cho Vật lý, Điện tử học đại cương, Vật lý kỹ thuật, Cơ học lượng tử, Nhiệt động lực học & Vật lý Thống kê, Điện động lực học, Vật lý chất rắn, Khoa học vật liệu, Thiên văn học, ..

♣ Phụ trách chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ Vật lý Chất rắn.               

♣ Các hướng nghiên cứu của Bộ môn: Chế tạo và nghiên cứu tính chất của các vật liệu tiên tiến, bao gồm: vật liệu nano bán dẫn (chấm lượng tử), vật liệu nano kim loại, vật liệu multiferoics,...; Nghiên cứu tính chất và vi cấu trúc của vật liệu bằng phương pháp mô phỏng; Khoa học máy tính và ứng dụng mô phỏng trong dạy học vật lý; Tự động hóa, ...

 

PGS.TS. Phạm Hữu Kiên

Giảng viên cao cấp, Trưởng bộ môn

Điện thoại: 0973472364

Email: phamhuukien@dhsptn.edu.vn, phkien80@gmail.com

             

 

 

PGS.TS. Chu Việt Hà

Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng khoa

Điện thoại: 0912132036

Email:  chuvietha@dhsptn.edu.vn, chuvietha@tnu.edu.vn


ThS. Nguyễn Hồng Lĩnh

Giảng viên chính, cố vấn học tập

Điện thoại:  0985290862

Email:        Honglinhkhoalydhsptn@gmail.com

                   Nguyenhonglinh@dhsptn.edu.vn

 

 

PGS.TS. Vũ Thị Kim Liên(thỉnh giảng)

Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Thí nghiệm Vật lý Chất rắn và Quang học Quang phổ

Điện thoại: 0912789436

Email:       vukimlien@dhsptn.edu.vn, lienvusptn@gmail.com

                

 

 

 

ThS. Lê Thị Hồng Gấm

Giảng viên, NCS, Trợ lý Đào tạo

Điện thoại:  0915007900

Email: lehonggam@dhsptn.edu.vn, honggamhnk@gmail.com

 

 

 

TS. Đỗ Thị Huế

Giảng viên, Bí thư LCĐ Khoa Vật lý

Điện thoại: 01683.353.005

Email:    dohue@dhsptn.edu.vn, hue.iop@gmail.com

 

 

 

TS. Phạm Mai An

Giảng viên, Trợ lý Sau đại học, P. Chủ tịch CĐ Khoa

Điện thoại:  0986569575

Email: phammaian@dhsptn.edu.vn, phamanphys1975@gmail.com

 

 

ThS. Nguyễn Quang Hải

Giảng viên, Trưởng phòng Thí nghiệm Vật lý kỹ thuật và Tính toán tốc độ cao

Điện thoại:  0913379240

Email: nguyenquanghai@dhsptn.edu.vn, quanghaisptn@gmail.com

 

 

 

CN. Võ Quang Hoàn

Kỹ thuật viên

Điện thoại:  0976807989

Email: voquanghoan@dhsptn.edu.vn, voquanghoantn@gmail.com