ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN KHOA VẬT LÝ  facebook    RSS    SiteMap
 TRANG CHỦ   >  ĐÀO TẠO  >  SAU ĐẠI HỌC
FaceBookDeliciousGoogleTwitterDiggYahooRedditMySpaceMagnoliaNewsvineStumbleuponTechnoratiFurlBlogMarksYahoo Buzz
Đăng vào Thứ tư, ngày 27/09/2017
Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lí
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí

số60.14.10.02

            Bắt đầu đào tạo từ năm 2009

            Hiện đang đào tạo: 06 Nghiên cứu sinh

Tuyển sinh: Theo qui định của Bộ GD&ĐT

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

CHUYÊN NGÀNH : LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁPDẠY HỌC VẬT LÍ

Theory and Methodsof Teaching Physics

Mã số:6214 1002

(Áp dụng đối với khóa tuyển sinh từ năm 2010  và các NCS bảo vệ luận án cấp cơ sở sau ngày 31/12/2011)

Căn cứ:

-  Qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDDT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và đào tạo;

-  Công văn hướng dẫn số 778/ĐHTN-SĐH ngày 18/06/2009 về xây dựng khung chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

 

CẤU TRÚC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. HỌC PHẦN BỔ SUNG

CÁC HỌC PHẦN Ở TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ:

- Theo CT đào tạo Thạc sĩ

NCS chưa có bằng thạc sĩ

24 tháng đầu của CT NCS

CÁC HỌC PHẦN Ở TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ:

1. Những vấn đề hiện đại của lý luận và phương pháp dạy học vật lý

2. Thiết bị dạy học và thí nghiệm vật lý

3. Tổ chức hoạt động nhận thức trong  dạy học vật lý

NCS có bằng thạc sĩ ở chuyên ngành gần hoặc ngành đúng nhưng đã tốt nghiệp hơn 15 năm:

(3x2 = 6 Tc)

24 tháng đầu của CT NCS

CÁC HỌC PHẦN Ở TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC :

Không cần bổ xung

Tất cả NCS

24 tháng đầu của CT NCS

2. HỌC PHẦN Ở TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

1*. Phương pháp thiết kế và đánh giá nghiên cứu trong giáo dục

2*.Tiếp cận hiện đại hoạt động dạy học vật lí.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động nhân thức vật lí tích cực, tự chủ và sáng tạo.

4. Tiếp cận hiện đại một số nội dung

trong chương trình vật lí của trường phổ thông

5, Giáo dục kĩ thuật tổng hợp và hướng nghiệp trong dạy học vật lí.

6. Các chiến lược  dạy học có hiệu quả

Tất cả NCS

8 Tc (Bắt buộc:1*, 2*; tự chọn: 3,4,5,6)

 

 

 

 

 

 

 

24 tháng đầu của CT NCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ

- NCS tự đề xuất theo hướng luận án, cán bộ hướng dẫn xây dưng đề cương chi tiết các chuyên đề để trường duyệt.

- Mỗi NCS thực hiện 3 chuyên đề (6 tín chỉ)

Tất cả NCS

(3 Cđ = 6 Tc)

24 tháng đầu của CT NCS

4. TIỂU LUẬN TỔNG QUAN

Tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án

Tất cả NCS

24 tháng đầu của CT NCS

5. BÁO CÁO SEMINA Ở BỘ MÔN

Định kì 1 lần/3 tháng( NCS thực hiện ít nhất 06 báo cáo, có biên bản semina)

Tất cả NCS

(min: 6 báo cáo)

 

Theo kế hoạch của bộ môn

6. SEMINA LUẬN ÁN Ở BỘ MÔN

- NCS có 01 báo cáo tổng thể luận án trình bày ở bộ môn/ Có biên bản semina

- Thành phần: Cán bộ khoa học của bộ môn, các nhà khoa học và các chuyên gia được mời

Tất cả NCS

Trước khi bảo vệ LA cấp cơ sở

7. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ LUẬN ÁN TS

- Hoạt động NCKH là bắt buộc

- Luận án Tiến sĩ:

+ Bảo vệ cấp cơ sở

+ Bảo vệ cấp Đại học Thái Nguyên

Tất cả NCS

Trong thời gian NCS

 http://dhsptn.edu.vn/khoavatli/index.php?language=vi&nv=sau-dai-hoc&op=Dao-tao-Tien-sy/CHUONG-TRINH-DAO-TAO-TIEN-SY-4

XEM THÊM
Hồ sơ học viên cao học, nghiên cứu sinh (02/11/2021)
Danh mục các chuyên ngành đào tạo và hướng nghiên cứu đề tài luận án tiến sĩ (02/11/2021)
VIDEO  Xem thêm >>
Đăng ký
Ghi nhớ
Hôm nay 234
Hôm qua 0
Tuần này 234
Tuần trước 0
Tháng này 234
Tháng trước 2886
Tổng lượt truy cập 559860
Hiện có 0 khách truy cập
Lên đầu trang